วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์-ดาวน์โหลดฟรี !


คู่มือสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เนื้อหาอธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย แสดงภาพจำลองสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหาอยู่ในส่วนท้ายๆ ถือว่าใช้ในการเตรียมตัวสอบได้ดีเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดประกอบด้วย

- คำนิยาม
- การใช้รถ
- การใช้ไฟ หรือเสียงสัญญาณของรถ
- การบรรทุก
- สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร
- การขับรถ
- การขับรถแซง และผ่านขึ้นหน้า
- การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ
- การหยุดรถ และจอดรถ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
- การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก หรือวงเวียน
- รถฉุกเฉิน
- การลากรถ หรือการจูงรถ
- อุบัติเหตุ
- ลักษณะป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทางที่มา http://www.drivingdd.com 

สาระเพื่อสุขภาพ